De hemliga soldaterna

view_Soldatskie_materiUnder kriget i Ukraina har det talats mycket om förekomsten av reguljära ryska styrkor på plats i östra Ukraina. Den ryska regeringen hävdar att de ryska soldater som påträffats i Ukraina antingen gått vilse eller åkt dit som frivilliga, medan den ryska organisationen Soldatmödrarna har uppskattat att kanske så många som upp till 7000 ryska soldater finns på plats i Ukraina. Anhöriga tvingas hålla hemliga begravningar för att förhindra att det kommer ut att det finns ryska soldater i Ukraina, och ryska journalister som har sökt upp gravar och anhöriga har misshandlats.

En av dem som försöker ta reda på sanningen om de ryska soldaterna är Ella Poljakova från organisationen Sankt Petersburgs Soldatmödrar. För att berätta om denna hemlighållna sida av Ukrainakriget har Östgruppen bjudit in henne till Sverige för att få ta del av deras erfarenheter av omständigheterna runt de ryska soldaterna.

Medverkande: Ella Poljakova, ordförande i Sankt Petersburgs Soldatmödrar och ledamot i presidentens människorättsråd. Hon har tilldelats Galina Starovojtovas fredspris samt Aacheners fredspris och var 2005 nominerad till Nobels fredspris. De uttalanden hon gjort om Rysslands medverkan i Ukrainakriget bidrog till att Soldatmödrarnas organisation i höst stämplades som ”utländska agenter” och därmed hotas av stängning. Ella Poljakova som ordförande för organisationen riskerar därmed fängelse i upp till två år.

Tid och plats: 3/12 17.30 på Svenska Institutet, Slottsbacken 10.

Språk: Ryska tolkat till svenska

Efter seminariet bjuder vi på fredsborsjtj, glögg och pepparkakor. Obligatorisk föranmälan till anmalan @ ostgruppen.se senast den 1:a december.

Efter seminariet hålls också ett medlemsmöte för Östgruppens medlemmar, se separat inbjudan.

Väl mött!

Rulla till toppen