Östgruppen och Vjasna: Släpp inte in Lukasjenka i värmen

Pressmeddelande  •  2014-10-22 09:06 CEST

EU tycks vara på väg att överge sin principfasta hållning mot den belarusiska (vitryska) regimen trots dess fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det vore i så fall mycket olyckligt, skriver Östgruppen och den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna i en gemensam debattartikel på SvD Brännpunkt.

– Om EU släpper in Lukasjenka i värmen igen innebär det ofrånkomligen att man samtidigt stänger ute demokratirörelsen i kylan. Det skulle motverka en demokratisk utveckling i Belarus och dessutom strida mot de grundläggande värderingar kring demokrati och mänskliga rättigheter som unionen annars säger sig stå för, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla som skrivit artikeln tillsammans med Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski.

I debattartikeln konstaterar Uggla och Bjaljatski att EU:s Belaruspolitik håller på att förändras i skuggan av den svåra krisen i Ukraina. Det talas allt oftare om att EU:s tidigare principfasta hållning kan komma att ersättas av en mer pragmatisk linje, där man är beredd att återuppta officiella kontakter på hög nivå och öppnar för ökat ekonomiskt samarbete, trots fortsatta övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Artikelförfattarna ser en uppenbar risk att utvecklingen går i riktning mot den beklagliga hanteringen av ett annat land i EU:s östliga grannskap, Azerbajdzjan.

– Förtrycket i Azerbajdzjan påminner i många avseenden om det som Lukasjenka utövar i Belarus. Ändå är kritiken från EU lågmäld och på andra politiska och ekonomiska områden fortgår samverkan obehindrat mellan EU och landets regim, säger Martin Uggla.

Relationen mellan EU och Belarus försämrades drastiskt efter den repressionsvåg som landets regim inledde efter presidentvalet 2010. Sanktioner mot den högsta statsledningen återinfördes och kontakter på hög nivå avbröts.

– EU har hittills kopplat ett förnyat officiellt samarbete med Belarus till frågan om de mänskliga rättigheterna, och därmed skickat en tydlig signal till den belarusiska regimen om att dess förtryck är oacceptabelt. Detta har också utgjort ett viktigt moraliskt stöd till landets demokratiska krafter. Det vore ett stort svek mot dessa om man övergav den linjen nu, säger Martin Uggla.

Hela artikeln på SvD Brännpunkt finns att läsa här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/slapp-inte-in-lukasjenko-i-varmen_4029701.svd
För mer information, kontakta:
Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen