Östgruppen firar 10-årsjubileum

östgruppen 10 år!
Östgruppen grundades 2004

Den 23 oktober firar den svenska människorättsorganisationen Östgruppen sitt 10-årsjubileum. Sedan grundandet 2004 har Östgruppen utvecklats till en av Sveriges ledande aktörer i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa.

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under våra första tio år och ser samtidigt fram emot nya utmaningar i framtiden, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter är en ideell organisation med fokus på Östeuropa. Verksamheten går dels ut på att stötta människorättsförsvarare i Östeuropa i deras arbete, dels på att sprida information och bilda opinion i Sverige och EU gällande människorättssituationen i regionen. Särskilt fokus har legat på situationen i Belarus (Vitryssland), där Östgruppen etablerat sig som en ledande svensk aktör. Men man arbetar också aktivt kring till exempel frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i Ryssland, en verksamhet som expanderat kraftigt under det senaste året.

– Våra första tio år har inneburit en målmedveten kontinuerlig expansion. Vi började som en e-postgrupp med ett tiotal engagerade medlemmar och har genom professionellt arbete stegvis utvecklats till den organisation vi är idag med eget kansli och åtta anställda, säger Martin Uggla och fortsätter:

– En av de erfarenheter vi gjort under resans gång är att det faktiskt går att påverka politiken även om man är en förhållandevis liten aktör. En annan är att solidaritet och stöd från omvärlden är oerhört viktigt för våra kollegor i Östeuropa.

Själva 10-årsjubileet firas på Orionteatern i Stockholm på kvällen den 23 oktober. Hedersgäst är den framstående belarusiske människorättsförsvararen Ales Bjaljatski som gör sitt första Sverigebesök sedan han i somras släpptes efter nästan tre år i fängelse. För underhållningen står jazztrion Port Mone, också de från Belarus.


För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen