Amnesty Press: Den ryska propagandans makt

amnesty press rysslandsdagarna 2014”Med en journalistik som ersätts av propaganda, ett civilsamhälle som får allt svårare att andas och en pågående konflikt i Ukraina är situationen i Ryssland dystrare än på länge. Under Östgruppens Rysslandsdagar i Stockholm i oktober analyserades läget i grannlandet ur flera perspektiv.

– Det är nästan meningslöst att prata om journalistik i Ryssland idag då det är väldigt svårt att skilja journalistiken från allt annat som händer i landet, säger journalisten och författaren Arkadij Babtjenko.”
Amnesty Press

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.