MP och KD vill öka Sveriges demokratistöd till Ryssland

sweryssEn enkät som Östgruppen genomfört inför riksdagsvalet visar att Miljöpartiet och Kristdemokraterna förespråkar en rejäl höjning av Sveriges demokratistöd till Ryssland. Också Socialdemokraterna tycks vara öppna för en ökning jämfört med dagens nivå. Moderaterna besvarade inte enkäten.

Det är glädjande att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring fortsatt stöd till demokratirörelsen i Ryssland, och att flera partier visar en vilja att öka den svenska insatsen. Samtidigt är det djupt beklagligt att dagens stöd ligger på så låg nivå, trots att utvecklingen i Ryssland är mycket oroande, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Nivån på Sveriges demokratistöd till Ryssland låg på i genomsnitt 100 miljoner kronor per år under åren 2004-2006. Därefter minskade den stegvis ner till 13 miljoner kronor under 2009 för att sedan åter stiga till 38 miljoner kronor för år 2010. Under perioden 2010-2014 har demokratistödet legat kvar på ungefär samma nivå.

I Östgruppens enkät ställdes bland annat följande fråga till riksdagspartierna:

Hur mycket pengar anser ni ska anslås per år till demokratistöd till Ryssland under den kommande mandatperioden?

Samtliga svarande partier uttrycker oro för utvecklingen i Ryssland. Alla utom Sverigedemokraterna vill också se ett fortsatt svenskt demokratistöd till landet.

Tydligast i sitt förespråkande av ett ökat demokratistöd till Ryssland är Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som för kommande år vill se en nivå på 110 respektive 90 miljoner kronor per år. Socialdemokraterna öppnar också för en ökning då man svarar att det svenska demokratistödet ”kan och bör spela en större roll än idag”.

Folkpartiet vill se ett fortsatt anslag på minst samma nivå som idag, medan Centerpartiet tycker att dagens nivå är bra. Vänsterpartiet nämner inte någon konkret siffra vad gäller just Ryssland, men säger sig vilja fortsätta stödja det civila samhället i landet, och konstaterar att man i sin föreslagna budget minskar avräkningarna ur biståndsbudgeten för finansiering av kostnader för flyktingmottagande, vilket generellt frigör resurser till ökat demokratistöd.

Moderaterna – som ansvarar för biståndet inom regeringen – valde att inte besvara enkäten.

Hela enkäten och de olika partiernas svar finns att läsa här:
http://www.ostgruppen.se/wp-content/uploads/2014/09/Enkät-om-Sveriges-demokratistöd-till-Ryssland.pdf

 

För mer information, kontakta: Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen