Ryska rättigheter – Östgruppens nya blogg om Ryssland

ryska rättigheter bannerI dag lanserar Östgruppen ”Ryska rättigheter”, en ny blogg om mänskliga rättigheter i Ryssland. Syftet är att bidra till ett ökat fokus på mänskliga rättigheter i den svenska debatten om utvecklingen i Ryssland.

– Vi vill bredda diskussionen med ett perspektiv som tyvärr alltför ofta kommer i skymundan i Rysslandsdebatten, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

På den nystartade bloggen sprider Östgruppen information om och kommenterar utvecklingen på människorättsområdet i Ryssland. Ett annat centralt tema är Sveriges och EU:s Rysslandspolitik.

– De mänskliga rättigheterna bör prioriteras upp i Rysslandspolitiken, inte minst mot bakgrund av den senaste utvecklingen i regionen, säger Martin Uggla.

Ryska rättigheter kommer att fungera som ett opinionsbildande komplement till den mer renodlat nyhetsinriktade nättidningen ”Fokus Ryssland” (www.fokusryssland.se), som Östgruppen driver sedan i höstas.

Adressen till Ryska rättigheter är: www.ryskarattigheter.wordpress.com

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen