Östgruppen på DN Debatt: Öka Sveriges stöd till den ryska demokratirörelsen!

dn debatt 28 marsRysslands demokratiska krafter får inte isoleras när de nu behöver omvärlden som mest. Men Sveriges stöd till den ryska demokratirörelsen hämmas av regelverket för det svenska biståndet. Det skriver Östgruppen tillsammans med LO-TCO Biståndsnämnd, Olof Palmes internationella center och Forum Syd på DN Debatt idag.

– Sveriges demokratistöd till Ryssland bör omedelbart återställas till åtminstone den nivå på 100 miljoner kronor årligen som gällde i mitten av 2000-talet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Trots den försämrade utvecklingen i Ryssland har det svenska demokratibiståndet till landet sjunkit på senare år och stödet, som idag uppgår till 37 miljoner kronor årligen, tas inte från biståndsbudgeten. Svenska organisationer som tidigare gav stöd via denna budget får inte längre stöd för att arbeta med Ryssland. En förklaring är att Rysslandsbiståndet hamnat i kläm i en prestigefylld tvist mellan alliansregeringens partier om biståndets definition.

Enligt OECD:s DAC-kriterier, som det svenska biståndet är kopplat till, får inte stöd till Ryssland räknas som bistånd, då landet inte betraktas som fattigt. Att den svenska biståndspolitikens nya målsättning även inkluderar förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i förtryck tycks inte spela någon roll i sammanhanget. Inte heller att de olje- och gasinkomster som står bakom Rysslands rikedom varken kommer de demokratiska krafterna eller den breda befolkningen till del.

I artikeln på DN Debatt skriver författarna bland annat:

”Sveriges regering bör därför påverka OECD att utarbeta nya riktlinjer, där demokratibistånd ses som en del av fattigdomsbekämpningen. Sveriges riksdag borde också enas över partigränserna rörande Ryssland, eftersom det tveklöst ligger inom ramen för en rättighetsbaserad biståndspolitik.”

– Om den politiska viljan verkligen finns så bör regeringen redan nu kunna höja demokratistödet till Ryssland, säger Martin Uggla.

Hela debattartikeln finns att läsa här: http://www.dn.se/debatt/lamna-inte-rysslands-demokrater-i-sticket/


För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen