Café Östgruppen: Historiens roll i det nutida Belarus

Ett lands historia är en självklar del i nationalstatsbyggandet, där olika grupper ofta lyfter upp olika delar i historien som de mest centrala – de delar som man tycker stödjer ens egen bild av vad nationen är eller borde vara. Hur ser det ut i Belarus med dess dramatiska historia som under åren erövrats och styrts av många olika makter? Vilka delar av dess historia har lyfts fram i det nutida Belarus?

Till nästa Café Östgruppen har vi bjudit in Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds Universitet för att ta oss med på en tur genom den belarusiska historien mot bakgrund av hur den används i dagens Belarus.

Vi bjuder på kaffe och fika. Väl mött!

Tid: 21/11 kl. 18.00-20.00

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40

Språk: Svenska

http://www.youtube.com/watch?v=ZXlagbg9qkM

Rulla till toppen