SEMINARIUM: Ryssland – demokratirörelse under press

Ett väl fungerande civilsamhälle är en viktig del av en levande demokrati. Detta seminarium belyser de oberoende ryska organisationernas situation i dag. Repressiva lagar och polisiära ingripanden har det senaste året i snabb takt inskränkt möjligheterna för dem att verka fritt. Hur kan vi från svenskt håll stötta deras arbete?

Medverkande:

Dmitrij Makarov, människorättsförsvarare, expert på föreningsfrihet, Youth Human Rights Movement, Voronezj, Ryssland
Kalle Kniivilä, journalist på Sydsvenska Dagbladet, driver den Rysslandsbloggen Glasnost
Elsa Håstad, avdelningsdirektör på Sida för relationerna med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Samtalsledare: Sofia Uggla, kanslichef, Rysslandskännare, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Talare
Dmitrij Makarov,Youth Human Rights Movement

 

Tid: Torsdagen den 24 oktober kl 14-16
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Språk: Svenska och engelska

Fri entré

 

Arrangörer:
Östgruppen i samarbete med OSSE-nätverket, ABF, Palmecentret samt Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Rulla till toppen