Eurovisiontimes: Belarus: Swedish Human Rights Group Wants Belarus Banned!

”The head of the Swedish human rights organisation Östgruppen, Martin Uggla, called for a ban in future years during a recent appearance on Swedish TV. The human rights defender refers to the system of values, adopted by the European Broadcasting Union last year.  According to it, all members of the organisation must adhere to “freedom of expression and pluralism, being independent from political interests”.”

Eurovisiontimes

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.