Eurovisionireland: Swedish Human Rights Group calls for Belarus to be Withdrawn from Eurovision 2013

Östgruppens (Swedish Human Rights Organisation) Chairman – Martin Uggla – is calling SVT to withdraw Belarus from Eurovision 2013. The “We Are One” concept of Eurovision 2013 is being called into question by the organisation. Uggla is claiming that the Belarus National Television Broadcaster is part of the larger political regime that he sees as being “repressive – They are working very actively to discourage pluralism and freedom of expression. Democratically minded journalists have virtually no chance of working in the television company”.”

Eurovisionireland

 

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.