SR: Шведские правозащитники требуют исключить Беларусь из ЕВС и не допускать на фестивали Евровидения

”Председатель Östgruppen/Восточной  группы, Шведской инициативы за демократию и права человека, Мартин Уггла заявляет: в борьбе за демократию не допустимы компромиссы.

Выступая по Шведскому телевидению, Мартин Уггла предложил исключить Государственное телевидение Белоруссии из Европейского вещательного союза, ЕВС.”

SR

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.