Anna Lindhs Minnesfond: ”I vår värld angår allt alla”(Belarusdagarna 2013)

”Situationen för de politiska fångarna i Vitryssland blir inte bättre. Vardagen präglas av hot, undermålig kost och brist på vård. De får inte träffa anhöriga och lider under enorm psykologisk press.

Tatsiana berättar att tortyr, kränkande behandling och misshandel förekommer, men gentemot Ales verkar man ha valt en annan strategi. Han befinner sig i en slags dubbel isolering eftersom man har förbjudit andra fångar att överhuvudtaget prata med honom. Om en annan fånge hälsar på honom kan de komma att straffas, något de flesta inte är beredda att riskera.”

Anna Lindhs Minnesfond

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.