Aktuellt i politiken: I svenskt intresse att höja demokratistödet

”… I riksdagens utrikespolitiska debatt 2010 gjorde utrikesminister Bildt därför stor sak av att regeringen då ”tredubblade” sitt stöd till Rysslands demokratiska krafter. Men som Östgruppens ordförande Martin Uggla snabbt påpekade var det rent hyckleri.
De cirka 35 miljoner kronor regeringen anslog innebar fortfarande en stor minskning (65 procent) jämfört med den ursprungliga nivån som rådde vid valet 2006. Det är lätt att hålla med om vad Martin Uggla då formulerade: ”Det är förstås välkommet och ett steg i rätt riktning att stödet nu höjs. Men det är ändå sorgligt att Sveriges regering, som brukar tala varmt om sitt engagemang för mänskliga rättigheter, inte är beredd att återställa tidigare nivå på demokratibiståndet till Ryssland. Stödet till Rysslands demokratiska krafter behövs i dag mer än någonsin. Det skulle snarare krävas en reell tredubbling av det tidigare stödet, upp till 300 miljoner kronor per år.”…”

Aktuellt i politiken

Rulla till toppen