Seminarium: INNANFÖR MURARNA

Seminarium i samarbete med Amnesty International

“INNANFÖR MURARNA”
-om belarusiska fängelseförhållanden

Andrej Bandarenka frigavs i förtid efter att ha suttit av 2 år som politisk fånge i Belarus (Vitryssland). Väl ute påbörjade han sitt arbete för att uppmärksamma människorättsförbytelser i belarusiska häkten, fängelser och förvar. Insynen i de slutna fängelsemiljöerna är nästan obefintlig i Belarus, och de som av olika skäl hamnar där är ofta extremt utsatta och i stort sett rättslösa. Behovet av stöd och hjälp av olika slag är mycket stort.

Hör Bandarenka berätta om sina erfarenheter från Belarusiska fångvårdsinstitutioner och om det gemensamma arbete man bedriver i Bandarenkas organisation ”Platforma” – en organisation som myndigheter gör sitt bästa för att utplåna – för att förbättra villkoren för landets interner. Som få andra känner han till förhållandena innanför murarna – genom sina egna upplevelser, liksom genom de människor han möter i sitt dagliga arbete.

Medverkande:
ANDREJ BANDARENKA
(Platform Innovation)

Samtalsparter:
MAJA ÅBERG
(Amnesty International)
THOMAS HAMMARBERG

(Europarådets f.d kommissionär för mänskliga rättigheter)

Tid: 13.00-14.30
Plats: Medelhavsmuséets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm

Anmäl gärna om du tänker komma i förväg (helst före 19:e mars) till: anmalan @ ostgruppen.se

(Uppge namn och vilket seminarium anmälan gäller.)

Rulla till toppen