Årsmöte 2013

Välkommen på årsmöte lördagen den 16 mars 2013, kl. 11-15. Mötet hålls i Hälsans hus, Fjällgatan 23 B, på Södermalm i Stockholm.

I samband med årsmötet visar vi filmen “Putin’s kiss”. En prisbelönt dokumentär av två danska filmskapare från 2012 om indoktrinering, den prostatliga ryska ungdomsorganisationen Nasji och om hur man vänt ungdomar mot människorättsförsvarare och oberoende journalister. Efter filmen äter vi lunch tillsammans på restaurang Hermans (på egen bekostnad).

11.00 visning av filmen “Putin’s kiss” (textad till engelska)
12.30 lunch
13.30 årsmötesförhandlingar (för detaljerad dagordning se nedan)
15.00 mötets avslutande

Detaljerad dagordning för årsmötet återfinns nedan.
Väl mött!
*************
Dagordning:
1. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
– Ordförande på ett år
– Kassör på ett år
– Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 7 st.
– Firmatecknare
– Valberedning
– Revisor
12. Övriga val
13. Övriga frågor
Rulla till toppen