H(öst)insamlingen avslutad

Östguppens h(öst)insamling för föreningsfrihet i öst är nu avslutad. Vi tackar alla givare och presenterar här de två vinnarna i utlottningen av Masja Gessens bok Mannen utan ansikte: Frida Jonsson och Björn Eriksson.

De insamlade pengarna går oavkortat till Östgruppens informationsarbete om föreningsfrihet. Med er hjälp kommer vi att kunna bjuda in spännande gäster som ger oss insyn i föreningars verklighet i Ryssland och Belarus. Ett varmt tack för ert stöd!

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.