Nasja Niva: New “Bear Drop”: Belarusian Officials to Be Legally “Bombed” with Teddy Bears

”…’So now we are going to sent teddy bears in parcels, but still they will demand human rights, the freedom of assemblies and associations’, says Östgruppen Chairperson Martin Uggla…”
Nasja Niva

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.