Stöd Rysslands civila samhälle!

 

Stöd Rysslands civila samhälle!

Utvecklingen i Ryssland är alarmerande. Föreningsfriheten inskränks i rasande fart. Den svenska regeringen bör omedelbart återupprätta demokratistödet till Ryssland och på så sätt stötta det utsatta civila samhället. Man måste också kritisera den ryska regimens agerande, tydligt, ljudligt och offentligt. Det menar Östgruppen och Svenska Freds i en gemensam debattartikel på svd.se idag.

Det civila samhället i Ryssland är satt under mycket hård press. Sedan Vladimir Putins återkomst till presidentposten i maj i år har lagar och lagförslag som inskränker föreningars möjligheter att verka fritt antagits på löpande band. Särskilt utsatta är regimkritiska organisationer.

Situationen för det civila samhället i Ryssland har försämrats kontinuerligt sedan mitten av 2000-talet. Parallellt med den utvecklingen har Sverige minskat sitt demokratistöd till Ryssland från 110 miljoner kr (2004) till ca 35 miljoner kr (2012).

– Samtidigt som de mest utsatta organisationerna i Ryssland får allt svårare att verka och inte kan finansiera sin verksamhet inom landet, har Sverige alltså skurit ned sitt stöd till dem. Det är hårresande. Den svenska regeringen bör omgående höja det svenska demokratistödet till Ryssland, säger Martin Uggla, ordförande i Östgruppen, och fortsätter:

– Regeringen har också varit påfallande tystlåten i sin kritik av människorättskränkningarna i Ryssland. Utvecklingen bör uppmärksammas offentligt, ljudligt och tydligt, och som en självklar del av dialogen med Ryssland. Samtidigt måste man verka för att de ryska kränkningarna av föreningsfriheten kommer högre upp på den internationella dagordningen, inom exempelvis EU, FN och OSSE, säger Martin Uggla.

Debattartikeln på svd.se finns att läsa här.

 


Rulla till toppen