Chartyja: Мартин Уггла: ЕС должен предпринять конкретные действия

”…Как подытоживает на страницах «Sydsvenskan» Мартин Уггла, ЕС мог бы много сделать, чтобы помочь народу Беларуси на пути к демократии. Но это, конечно, требует политической воли. Сегодняшняя встреча европейских министров – прекрасная возможность продемонстрировать, что такая политическая воля существует.”
Chartyja 97

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.