The Local: Belarus expels Swedish ambassador

Uggla observed that Sweden’s ambassador has held a high profile concerning the issue of human rights in Belarus.

-Stefan Eriksson has had a significant profile in Belarus and been openly criticizing them for abusing human rights for a long time”
The Local 

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.