Östgruppen: Försvarsministerns okunnighet häpnadsväckande

Försvarsminister Karin Enström (M) har kommenterat kritiken mot hennes möte med den ryske generalen Nikolaj Makarov, som misstänks för krigsförbrytelser i Tjetjenien. Enligt TV4 försvarar Enström mötet med hänvisning till att Makarov inte är föremål för någon rättsprocess. Östgruppen ifrågasätter starkt Enströms uttalande.

– Försvarsministern verkar inte förstå hur rättssituationen i Ryssland ser ut. Det stora problemet är ju just att de tusentals krigsförbrytelser som begåtts i Tjetjenien inte utreds och att det därför heller inte inletts några rättsprocesser mot dem som gjort sig skyldiga till brotten, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla och fortsätter:

– Att kunskapsnivån på försvarsdepartementet inte är högre än så är häpnadsväckande och mycket oroande. Makarovs ansvar bör utredas i en rättsprocess. Sverige bör bidra till att få till stånd en sådan istället för att bjuda in honom på artighetsvisit.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
ostgruppen.sandboxen.net

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen