Nytt spel om konsten att driva en förening i Vitryssland

Idag lanserar Östgruppen ”Tystade röster – ett spel om konsten att driva en förening i Belarus”. En internetbaserad interaktiv presentation visar på ett konkret sätt hur föreningsfriheten kränks i Vitryssland. Spelet är en del i Östgruppens informationsarbete om det oberoende civilsamhällets svåra villkor i Ryssland och Vitryssland, och syftar till att ge en djupare förståelse för den svenska publiken för problemen.

– Ambitionen är att ge ett begrepp om de annars nästan ofattbara problem som organisationsaktiva i Vitryssland kontinuerligt drabbas av. De människor som trots hot och repressalier väljer att engagera sig i en oberoende organisation är förtjänar vår beundran. Förhoppningsvis ökar spelet samtidigt människors förståelse för dem som av rädsla låter bli att engagera sig i det vitryska civilsamhället, säger Östgruppens projektledare Sofia Uggla.

I Tystade röster får man bland annat pröva hur det i Vitryssland går till att registrera en organisation och vad man kan råka ut för om man arrangerar en oberoende valövervakning. Spelet är fiktivt men bygger på verkliga händelser.

Östgruppen har under flera år arbetat med frågor som rör föreningsfrihet i Östeuropa. I våras startades bloggen ”Tystade röster” där information rörande mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Vitryssland regelbundet presenteras. Hösten 2011 publicerades också rapporten ”Så tystas de kritiska rösterna” som beskriver en global trend där många länder – inklusive Ryssland och Vitryssland – i allt större utsträckning inskränker föreningars möjlighet att verka fritt. Det sker ofta med hjälp av administrativa åtgärder, i syfte att undvika uppmärksamhet i omvärlden i form av svarta tidningsrubriker.

– Tyvärr har man hittills lyckats ganska bra med strategin att via en rad små lagändringar och byråkratiska trakasserier tysta och passivisera dem som försöker organisera sig i det oberoende civila samhället. Genom att uppmärksamma hur detta går till hoppas vi kunna bidra till att föreningsfriheten ges en större betydelse i den internationella diskussionen om Vitryssland, och att omvärldens påtryckningar mot regimen ökar på detta område, säger Sofia Uggla.

Spelet finns här: ostgruppen.sandboxen.net/tystade-roster

För mer information kontakta:
Sofia Uggla, projektledare Östgruppen
076-945 65 03, [email protected]
ostgruppen.sandboxen.net

Rulla till toppen