Amnesty Press: Belarusdagarna 2012

”Vitryssland är idag det enda land i Europa som… Känns frasen igen? Vitryssland är på många sätt ett land som sticker ut från övriga Europa och från övriga postsovjetiska länder. Demokrati och mänskliga rättigheter är inget människor i Vitryssland tar för givet, utan istället dagligen måste kämpa för. Vilka svårigheter och möjligheter den kampen står inför var något som diskuterades under Östgruppens Belarusdagar i Stockholm mellan den 24-26 april 2012. ”
Amnesty Press 

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.