Chartyja: Евросоюз не должен играть по сценарию диктатора

”[…]Нужно требовать освобождения остальных узников совести и проведения системных изменений, потому что без этого мы будем постоянно находиться в замкнутом круге и никуда не придем», – заявил руководитель организации Östgruppen Мартин Угла.[…]”
Chartyja 97

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.