Telia Soneras inträde i Vitryssland präglat av etiska tveksamheter

Telia Soneras inträde i Vitryssland präglat av etiska tveksamheter Telia Sonera bistår inte bara den vitryska säkerhetstjänsten. Man driver också telekombolaget Life tillsammans med regimen och med vitrysk regeringsrepresentation i bolagsstyrelsen. Verksamheten i Vitryssland möjliggjordes genom förhandlingar mellan den skandalomsusade turkiske affärsmannen Mehmet Emin Karamehmet och president Lukasjenka, med misstänkt inslag av korruption. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på SvD Brännpunkt.

– Telia Soneras verksamhet i Vitryssland är en smutsig historia från början, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I ett uttalande har Telia Soneras vd Lars Nyberg sagt att företaget inte går in på en ny marknad om man inte bedömer att man kan göra affärer enligt sina egna etiska riktlinjer. I dessa riktlinjer står bland annat att Telia Sonera ”stöder internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning”.

– Telia Sonera bör öppet redovisa den bedömning som gjordes innan företaget valde att gå in i Vitryssland, säger Martin Uggla och fortsätter:

– Med tanke på att Telia Sonera hela tiden hänvisar till att man måste följa landets lagar vore det till exempel intressant att höra vilka slutsatser man drog när man studerade de vitryska lagarna. Tyckte man att de möjliggjorde en verksamhet till stöd för de mänskliga rättigheterna?

I artikeln på SvD Brännpunkt frågar Östgruppen också bland annat hur Telia Sonera bedömde de etiska aspekterna av en affärsuppgörelse som innebar ett delat ägarskap med den vitryska diktaturregimen, där en viceminister också var ledamot i bolagsstyrelsen. Man undrar dessutom hur företaget såg på förutsättningarna för ett etiskt försvarbart agerande – och möjligheten att undvika korruptionsproblem – med den kontroversielle affärsmannen Mehmet Emin Karamehmet som styrelseordförande i Telia Soneras intressebolag Turkcell och Life.

Karamehmet hade tidigare spelat huvudrollen i en stor korruptionsskandal där ett annat svenskt telekombolag – Ericsson – var inblandat. Affären mellan Telia Soneras intressebolag Turkcell och den vitryska staten kom till stånd efter ett personligt möte mellan Karamehmet och den vitryske presidenten Aljaksandr Lukasjenka i april 2008. Det skulle sedan visa sig att affärsuppgörelsen rymde inslag av misstänkt korruption. Turkcell betalade ett uppenbart överpris för ägarandelen i Life, i utbyte mot förmånliga och exklusiva villkor i samband med att 3G lanserades i Vitryssland ett drygt år senare.

Hela artikeln på SvD Brännpunkt finns att läsa här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/telia-sonera-foljde-inte-de-egna-reglerna_7073275.svd
För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
ostgruppen.sandboxen.net

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen