IDG: ”Inför demokratikrav vid upphandling”

”[…]– Telia Sonera bör ställa krav istället för att gå in på marknaden med förbundna ögon och säga att företaget följer gällande lagstiftning, säger Martin Uggla, ordförande för Östgruppen som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa.

Finansmarknadsminister Peter Norman kommer för sin del att bjuda in representanter för de största aktieägarna i Telia Sonera. Syftet med mötet på Finansdepartementet är att diskutera telebolagets agerande:[…]”
IDG

Rulla till toppen