Internationella människorättsförsvarare vill se fortsatt tryck mot den vitryska regimen

Efter att den vitryske politiske fången och tidigare presidentkandidaten Andrej Sannikau under lördagen frigetts från sitt femåriga fängelsestraff, uppmanar den internationella människorättskoalitionen IKK – där också Östgruppen från Sverige ingår – till fortsatt hårt tryck mot den vitryska regimen.

– Alla domar som utfärdades i det rättsliga efterspelet till presidentvalet i december 2010 var politiskt motiverade och omvärlden bör kräva att de rivs upp och att samtliga politiska fångar släpps fria, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

IKK – Internationella kommittén för kontroll av människorättssituationen i Vitryssland – samlar ett 40-tal människorättsorganisationer från OSSE:s medlemsländer, däribland Östgruppen. I ett uttalande med anledning av Sannikaus frigivning konstaterar IKK att denna är resultatet av ett samordnat internationellt tryck mot regimen, och att den inte bör leda till att detta tryck minskar. IKK uttrycker också sin oro för övriga personer som på politiska grunder dömts till fängelsestraff i Vitryssland. Dessutom uppmanar man vitryska myndigheter att noggrant utreda de uppgifter som framkommit om att Andrej Sannikau utsatts för tortyr och annan förnedrande behandling under sin tid som frihetsberövad.

Hela uttalande från IKK finns att läsa här (på ryska):
Uttalande av IKK med anledning av frigivningen av Andrej Sannikau

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen