Belarusdagarna 2012

Den 24-26 april arrangerar Östgruppen Belarusdagar i Stockholm. Tre dagar späckade med intressanta seminarier om den aktuella utvecklingen i Belarus (Vitryssland). Medverkar gör bland annat Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson och några av den belarusiska demokratirörelsens främsta företrädare.

Föranmäl dig gärna till seminarierna genom ett mejl till [email protected]. Skriv i mejlet vilket eller vilka seminarier du vill anmäla dig till.

Program

Tisdagen den 24 april:

Tystade röster i media och på nätet – ett seminarium om yttrande- och pressfrihet i Belarus

Samarrangemang med LSU

I Belarus kan man fortfarande uttrycka sig fritt, så länge det man uttrycker inte anses hota landets ”stabilitet” eller ”oberoende”. I praktiken betyder det att journalister som av olika skäl betraktas som misshagliga kallas till samtal hos säkerhetspolisen. Vill det sig illa så utfärdas en varning, eller så dras helt enkelt yrkeslicensen in. Även friheten på nätet har kringskurits radikalt de senaste åren. Ta del av tre belarusiska experters kunskaper och erfarenheter om den aktuella press- och yttrandefrihetssituationen, i media och på nätet. (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:
Andrej Bastunets, Belarus oberoende journalistförbund, BAZj
Natalja Radzina, Chartyja 97
Nikolaj Kvantaliani, Belarus nationella råd för ungdomsorganisationer, RADA

Moderator: Östgruppen

Tid: 9.00 – 11.00
Plats: Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2

Belarus – enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff

Samarrangemang med Amnesty International, svenska sektionen, och Sensus

Dödsstraffet är en företeelse som gör många illa berörda. Det faktum att rättsväsendet i Belarus står i en beroendeställning till den verkställande makten gör det hela än mer otäckt. Rättegången och de nyligen verkställda dödsdomarna mot två belarusiska ungdomar, Uladzislau Kavaljou och Dzmitry Kanavalau, har ställt frågan på sin spets. De dömdes till döden för bombdådet i Minsks tunnelbana i april förra året, men många litar helt enkelt inte på den officiella versionen av hur det hela skall ha gått till. Se en film om dödsstraffet i Belarus och lyssna till vad några av landets främsta människorättsförsvarare har att berätta! (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:
Andrej Paluda, Människorättscentret Vjasna
Valjantsin Stefanovitj, Vjasna
Brita Grundin, Amnesty International, svenska sektionen

Moderator: Östgruppen

Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Sensus, Medborgarplatsen 4

 

Onsdagen den 25 april

Politiska fångar i Belarus – Vilka är de? Hur behandlas de?

Samarrangemang med Civil Rights Defenders och Sensus

I samband med presidentvalet den 19 dec 2011, och de protester mot valfusket som följde därefter, svepte en våg av repression över det belarusiska samhället. Regimkritiker och oppositionella, däribland sju av kandidaterna till presidentposten, arresterades och dömdes i en serie skenrättegångar. Många av dem till långa fängelsestraff. Under sommaren 2011 elva frigavs de flesta av dem. Ytterligare några har just frigivits i skrivande stund, men fortfarande sitter 13 personer som människorättsorganisationer klassar som politiska fångar i fängelse. Situationen för flera av dem är därtill ytterst svår. Lyssna till vad några av Belarus främsta människorättsförsvarare har att rapportera! (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:
Lena Tonkatjova, Centrum för rättslig omvandling
Natalja Radzina, Chartyja 97
Valjantsin Stefanovitj, Vjasna
Martin Uggla, Östgruppen

Moderator: Civil Rights Defenders

Tid: 9.00-10.30
Plats: Sensus,  Medborgarplatsen 4

 

Torsdagen den 26 april

Vad kan EU göra för demokrati i Belarus?

Inledande anförande av Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson

Ett diplomatiskt storbråk mellan EU och Belarus bröt ut tidigare i år. Upprinnelsen är den belarusiska regimens fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de utvidgade sanktioner som EU mot bakgrund av dessa har utfärdat. Vi ställer oss frågan: Är sanktionerna rätt väg att gå? Är de rätt utformade? Och kan de förväntas leda till konkreta resultat? Vad kan EU annars göra för att främja demokrati i Belarus? Lyssna till en samlad expertis i en högaktuell debatt om relationen mellan EU och Belarus. (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:
Jurij Dzjibladze och Olga Zacharova, Internationella kommittén för kontroll av människorättssituationen i Belarus, IKK
Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan
Jury Tjavusau, statsvetare
ev. representant från Sveriges utrikesdepartement
Martin Uggla, Östgruppen

Tid: 9.30 – 12.00
Plats: Myntkabinettets hörsal, Slottsbacken 6

Föreningars (o)möjlighet att verka fritt – ett seminarium om förenings- och mötesfrihet i Belarus

Att människor ges möjlighet att utbyta ideer och arbeta för gemensamma mål är en förutsättning för utveckling. Ändå röner brott mot dessa grundläggande mänskliga fri- och rättigheter sällan några stora rubriker. Fler och fler av världens auktoritära regimer inser också detta – att man med administrativa hinder kan kväsa motstånd lika effektivt, men utan att behöva ta till det våld som krävs när protesterna når gatan. Lyssna till Sofia Uggla som utifrån Östgruppens rapport ger en generell lägesbeskrivning. Två av Belarus främsta experter på föreningsfrihetsfrågor kommer därefter att ge en konkret en bild av den aktuella situationen i Belarus. (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:
Lena Tonkatjova, Centrum för rättslig omvandling
Jury Tjavusau, statsvetare och expert på föreningsfrihetsfrågor
Sofia Uggla, Östgruppen

Moderator: Östgruppen

Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40

Rulla till toppen