Föreningsfriheten inskränks alltmer i Vitryssland

Föreningsfriheten har blivit alltmer kringskuren i Vitryssland till följd av regimens ökade ansträngningar att tysta sina kritiker. Omvärlden får inte låta denna utveckling passera obemärkt förbi. Det skriver Östgruppen och den vitryska människorättsorganisationen Vjasna i en gemensam debattartikel på Newsmill idag.

– Föreningsfriheten är en central beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att den kontinuerligt uppmärksammas i sammanhang som rör situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Sverige och EU bör kräva ett omedelbart avskaffande av de många repressiva lagar som idag inskränker föreningars möjlighet att verka fritt. De bör också tydligt kräva att trakasserierna av oberoende ideella organisationer upphör, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I en ny rapport konstaterar vitryska människorättsförsvarare att utvecklingen på föreningsfrihetens område varit mycket negativ under 2011. Lagstiftningen har blivit ännu mer repressiv än tidigare och förföljelsen av oliktänkande inom det oberoende civila samhället har ökat drastiskt. Ett exempel som tas upp i rapporten är rättsprocessen mot en av landets främsta människorättsförsvarare, Ales Bjaljatski. Bjaljatski är ordförande för organisationen Vjasna och dömdes i november till fyra och ett halvt års fängelse jämte konfiskering av all personlig egendom. Formellt dömdes han för skattebrott. Oberoende bedömare är dock överens om att anklagelserna mot Bjaljatski var politiskt motiverade.

Debattartikeln på Newsmill finns att läsa här

Idag arrangerar Östgruppen tillsammans med Civil Rights Defenders, Amnesty Internationals svenska sektion och Sveriges författarförbund en manifestation till stöd för Ales Bjaljatski och övriga politiska fångar i Vitryssland. Vid manifestationen – som äger rum utanför Vitrysslands ambassad på Lidingö (Herserudsvägen 5) kl. 12.30 – medverkar också Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj.

Rulla till toppen