Ny svensk informationssatsning om Vitryssland

Idag lanserar Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter ”Fokus Vitryssland”, en nätbaserad nyhetsförmedlingstjänst med syfte att sprida information om utvecklingen på människorättsområdet i Vitryssland.

– Utvecklingen i Vitryssland hamnar ofta i skuggan av andra internationella skeenden i den svenska nyhetsrapporteringen.

Genom Fokus Vitryssland öppnar vi en lättillgänglig direktkanal till information om det som sker i landet, riktat till en svensk publik, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

”Fokus Vitryssland” kommer att förmedla nyheter om mänskliga rättigheter i Vitryssland, huvudsakligen baserade på oberoende vitryska källor.

Östgruppens ordförande driver redan Belarusbloggen, som skildrar Vitrysslandsrelaterade frågor ur ett brett perspektiv med inslag av såväl opinionsbildning och informationsspridning, ofta med koppling till Sverige.

– Vi skapar nu en mer renodlad nyhetskanal. Tanken är att Fokus Vitryssland och Belarusbloggen ska komplettera varandra på ett bra sätt och tillsammans tjäna som källa till kunskap om Vitryssland hos såväl allmänheten som svenska aktörer med professionell Vitrysslandsrelaterad verksamhet, säger Martin Uggla.

Fokus Vitryssland återfinns på adressen: www.fokusvitryssland.se

 

Rulla till toppen