Vitrysk människorättsförsvarares överklagande avslogs

Idag avslogs den vitryske människorättsförsvararen Ales Bjaljatskis överklagan i en kort domstolsförhandling i Minsk. Bjaljatskis dom på fyra och ett halvt års fängelse och konfiskering av egendom fastställdes därmed. Östgruppen betraktar rättsprocessen mot Bjaljatski som uppenbart politiskt motiverad och uppmanar Sveriges regering och EU att öka trycket på den vitryska regimen.

– Den vitryska regimen har än en gång demonstrerat sitt förakt för internationellt etablerade rättsnormer. Trots tydliga bevis på bristerna i åtalet och det tidigare domslutet mot Bjaljatski valde man att stå fast vid en fällande dom. Även om beslutet var väntat bör omvärlden reagera. Utrikesminister Carl Bildt bör fördöma domslutet och Sveriges regering bör kalla upp Vitrysslands ambassadör till UD och framföra en kraftfull protest, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Ales Bjaljatski, som är ordförande för människorättsorganisationen Vjasna, dömdes formellt för skattebrott. Oberoende bedömare är dock eniga om att rättsproAles Bjaljatskicessen mot Bjaljatski var politiskt motiverad och ett sätt att bestraffa honom för hans effektiva människorättsarbete.

– Regimen ville helt enkelt stoppa en av sina främsta kritiker, och samtidigt skrämma andra aktörer inom det oberoende civilsamhället till tystnad, säger Martin Uggla och fortsätter:

– Ales Bjaljatski mottog 2006 den svenska regeringens Per Anger-pris för sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Därmed har regeringen också ett särskilt ansvar att följa upp hur Bjaljatski behandlas av den repressiva vitryska regimen.

Rulla till toppen