Sydsvenskan: 4 års arbetsläger för Beljatskij

”Fyra och ett halvt års arbetsläger och konfiskering av all egendom blev straffet för Vitrysslands mest kända människorättskämpe Ales Beljatskij (vitr. Bjaljatski). Formellt döms han för skattebrott, men enligt internationella bedömare är domen politisk. […] Martin UgglaÖstgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har regelbundna kontakter med Vjasna. Enligt honom är det uppenbart att domen är politiskt motiverad…”
Sydsvenskan

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.