Wirtualną Polskę: Wystawa ”Wschodni sąsiedzi i wizy” w szwedzkim parlamencie

 ”[…]W celu popularyzacji idei Europy wolnej od barier wizowych fundacja powołała europejską koalicję organizacji pozarządowych, do której należy m.in. szwedzka Oestgruppen.”
WP

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.