Den vitryska regimen darrar

Den auktoritära vitryska regimen darrar betänkligt, inte minst till följd av den djupa ekonomiska kris som man hamnat i. EU bör upprätthålla sitt stöd till Vitrysslands demokratirörelse och Internationella valutafonden bör villkora nya lån till landet med att omfattande demokratiska reformer genomförs. Det skriver Östgruppen i en debattartikel idag i Sydsvenska Dagbladet.

– Allt fler vitryssar upplever att de inte har något att förlora på att delta i protester. Omvärlden bör visa sitt stöd för aktivisterna och sätta press på regimen, skriver Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet finns att läsa här: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1503344/Vitryska-regimen-darrar.html

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.