TeliaSonera censurerar vitryskt Internet

TeliaSonera, där svenska staten är största ägare, censurerar vitryska regimkritiska hemsidor via sitt dotterbolag i Vitryssland. Företaget går till och med längre än den vitryska regimen genom att stoppa alla sina abonnenter från tillträde till de aktuella sidorna. Samtidigt försöker Sveriges regering profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på Internet. Östgruppen ifrågasätter regeringens inkonsekventa agerande i en debattartikel på SvD.se.

– Om regeringens utrikespolitik ska vara trovärdig måste man se till så att statliga företag beter sig anständigt och i linje med den förda politiken, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Via sitt dotterbolag Best hindrar TeliaSonera sedan ett par veckor tillbaka sina bredbandsabonnenter från tillträde till flera vitryska hemsidor på Internet. En av de aktuella hemsidorna är www.charter97.org, med stark koppling till oppositionspolitikern Andrej Sannikau. Den före detta presidentkandidaten Sannikau dömdes nyligen till fem års fängelse i en uppenbart politiskt motiverad rättegång, ett domslut som fördömts av såväl EU som Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

Vitryssland har en repressiv Internetlagstiftning, som inskränker yttrandefriheten. TeliaSoneras blockering av regimkritiska hemsidor för samtliga företagets abonnenter i landet går dock ännu längre än regimens egen censurverksamhet.

Under våren har Sveriges regering i flera olika internationella sammanhang engagerat sig för ökad yttrandefrihet på Internet. Så sent som i förra veckan höll utrikesminister Carl Bildt ett tal där just Vitryssland nämndes som ett problemland och där censur i form av blockering eller filtrering av innehåll på nätet beskrevs som oacceptabel.

– TeliaSonera ägnar sig i Vitryssland åt precis det som Carl Bildt kritiserade i sitt tal, och man gör det till och med mer aktivt än regimen själv. Nu måste Sveriges regering ta sitt ägaransvar och stoppa TeliaSoneras censurverksamhet i Vitryssland, säger Martin Uggla.

Debattartikeln på SvD.se finns att läsa här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teliasonera-censurerar-vitryskt-internet_6221275.svd

Se ett utdrag från Carl Bildts ovan nämnda tal:

Rulla till toppen