Rysslands främsta människorättsförsvarare skriver öppet brev till Reinfeldt

Inför den ryske premiärministern Vladimir Putins besök i Stockholm har två av Rysslands mest framstående människorättsförsvarare tillsammans med Human Rights Watch och Östgruppen skrivit ett öppet brev till Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. I brevet uppmanar de Reinfeldt att vid mötet med Putin kritisera Rysslands bristande respekt för mänskliga rättigheter.

– Reinfeldt bör kräva att den ryska statsledningen vidtar konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen på människorättsområdet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det öppna brevet till Reinfeldt är undertecknat av bland andra Ljudmila Aleksejeva och Svetlana Gannusjkina. Aleksejeva har varit en frontfigur i den ryska människorättsrörelsen i flera decennier och mottog häromåret EU-parlamentets Sacharovpris. Gannusjkina nominerades 2010 till Nobels fredspris för sitt människorättsarbete.

Brevet tar upp de stora risker som ryska människorättsförsvarare är utsatta för och den utbredda straffriheten för begångna övergrepp i Norra Kaukasus.

Ett exempel som lyfts fram är Rysslands oförmåga att verkställa de Tjetjenienrelaterade domar som Europadomstolen för mänskliga rättigheter utfärdat. Domstolen har fram till idag fällt Ryssland i mer än 165 fall rörande allvarliga människorättsbrott i Tjetjenien.

Ryssland har visserligen betalat de skadestånd som utdömts till brottsoffren, men inte verkställt domslutens övriga delar, som bland annat innebär att brottsutredningar ska återupptas så att misstänkta förövare – som i många fall är identifierade – kan ställas inför rätta.

– Rysslands ignorans av Europadomstolens domar är upprörande och står i skarp kontrast till de uttalanden som den ryska ledningen gjort om sin ambition att skapa en fungerande rättsstat. Det bör Reinfeldt göra klart fört Putin, säger Martin Uggla.

Det öppna brevet finns att läsa i sin helhet nedan. I dagens Sydsvenska Dagbladet återges dess centrala punkter i en debattartikel. Artikeln kan läsas här: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1451709/Forhindra-overgrepp-i-Tjetjenien.html

Rulla till toppen