Putin misstänks för krigsförbrytelser

Rysslands premiärminister Vladimir Putin, som imorgon tas emot av statsminister Fredrik Reinfeldt, misstänks ha ett personligt straffrättsligt ansvar för tusentals krigsförbrytelser i Tjetjenien. Det skriver Östgruppens ordförande Martin Uggla och den ryska människorättsförsvararen Oksana Tjelysjeva i en debattartikel på SvD.se idag.

– Det är uppseendeväckande att Reinfeldt bjudit in en misstänkt krigsförbrytare till Sverige. Särskilt med tanke på att Sveriges regering i andra sammanhang ofta uttalar sitt engagemang för folkrätten, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Kriget i Tjetjenien har i hög grad präglats av fruktansvärda övergrepp mot personer som skyddas av Genèvekonventionerna, inklusive civila tjetjener och krigsfångar. Många av dessa övergrepp har noggrant dokumenterats av människorättsorganisationer.

Den folkrättsliga sedvanerätten säger att en befälhavare som vet, eller borde veta, att trupper under hans befäl begår krigsförbrytelser har en plikt att få dessa förbrytelser att upphöra och att bestraffa dem som begått förbrytelserna. Eftersom Putin var Rysslands president och samtidigt militär överbefälhavare med effektiv kontroll över de väpnade styrkor som verkade i Tjetjenien från januari 2000 till maj 2008 är denna folkrättsliga princip relevant också för bedömningen av Putins ansvar för begångna krigsförbrytelser.

– Det finns gott om belägg för att Vladimir Putin känt till de krigsförbrytelser som begicks och var på väg att begås i Tjetjenien. Och han har i princip inte gjort någonting för att straffa förövare till brotten, säger Martin Uggla.

En rättsprocess mot Vladimir Putin kan knappast inledas så länge han är premiärminister, på grund av rådande immunitetsregler.

– Putin bör ställas inför rätta så snart han lämnar sin post. I väntan på det bör regeringar som säger sig värna folkrätten inte ge honom legitimitet genom att bjuda in honom på officiella besök, säger Martin Uggla.

Artikeln på SvD.se kan läsas här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/reinfeldt-bjuder-in-misstankt-krigsforbrytare_6116021.svd

Rulla till toppen