Demonstration för mänskliga rättigheter utanför Rysslands ambassad

Måndagen den 31 januari genomför Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Svenskt Internationellt Liberalt Centrum en stödmanifestation för rysk mötesfrihet utanför Rysslands ambassad i Stockholm. Samtidigt arrangeras liknande manifestationer i många ryska städer samt i flera andra länder. Bland talarna på demonstrationen i Stockholm finns en av det ryska oppositionspartiet Jablokos främsta företrädare, Maksim Reznik.

– Det internationella stödet för den ryska demokratirörelsen är mycket viktigt. Att frågan om mötesfrihet vinner gehör i respekterade demokratier som Sverige gör det svårare för den ryska regimen att ignorera den. Våra krav på respekt för grundläggande demokratiska rättigheter avfärdas ofta som gnäll från uppmärksamhetssökande aktivister, säger Maksim Reznik, ordförande för Jabloko i Sankt Petersburg

– Vi vill visa vårt stöd för de många ryssar som samlas runt om i Ryssland och demonstrerar för rätten till mötesfrihet. Möjligheten att gå samman och uttrycka sina åsikter offentligt är ett centralt inslag i en fungerande demokrati. Det är därför beklagligt att mötesfriheten inte respekteras i Ryssland idag, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla, som också kommer att tala under demonstrationen.

Regimkritiker i Ryssland nekas regelbundet tillstånd att demonstrera. Detta trots att Ryssland har ratificerat Europakonventionen och har mötesfriheten skyddad i sin egen grundlag, under paragraf 31:

”Ryska Federationens medborgare har rätt att samlas fredligt och utan vapen, genomföra sammankomster, manifestationer, demonstrationer, processioner och protestaktioner.”

Den 31:a i varje månad med så många dagar samlas därför demonstranter i Ryssland för att påminna om paragraf 31. Ironiskt nog brukar också dessa manifestationer hindras av rysk polis, emellanåt med inslag av grovt våld.

Fredrik Malm, Folkpartiets utrikespolitiska talesperson, finns också med på talarlistan, liksom Ksenija Vachrusjeva, pressekreterare i Jablokos ungdomsförbund.

Den svenska stödmanifestationen äger rum utanför Rysslands ambassad i Stockholm, Gjörwellsgatan 31, måndagen den 31 januari kl. 13.00

 

Hämta flygbladet i pdf-format här

 

Rulla till toppen