Avskaffa visumavgiften för vitryssar som vill besöka EU

Efter presidentvalet i Vitryssland bör EU verka för att isolera regimen. Vanliga vitryssars möjlighet att besöka EU bör däremot underlättas. Det skriver Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter i en debattartikel på Newsmill idag.

– EU:s visumpolitik kan spela en viktig roll som ett konkret demokratifrämjande redskap, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen ingår sedan hösten 2010 i ”Koalitionen för ett Europa utan visumbarriärer”, ett initiativ som samlar mer än 25 frivilligorganisationer runt om i Europa. Koalitionens långsiktiga mål är att avskaffa visumkravet för resor inom Europa, i syfte att främja demokrati och säkerhet. På kortare sikt handlar det om att underlätta visumproceduren och göra den billigare.

Alla vitryska massmedier med stor räckvidd – inklusive teve- och radiokanaler – är idag hårt statskontrollerade och fungerar därför som ett effektivt propagandaredskap för president Lukasjenka.

– Händelseutvecklingen i Vitryssland i samband med presidentvalet har gjort visumfrågan ännu mer aktuell. Det är viktigt att ge det vitryska folket ett alternativ till den skeva världsbild som presenteras i regimens propaganda. Därför bör EU åtgärda den olyckliga situation som råder idag, där många vitryssar inte har råd att besöka EU på grund av höga visumkostnader, säger Martin Uggla och fortsätter:

– De ansvariga för valfusket i Vitryssland och förtrycket mot oliktänkande bör däremot beläggas med inreseförbud till EU.

Artikeln på Newsmill kan läsas här: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/15/avskaffa-visumavgiften-f-r-vitryssar-som-vill-bes-ka-eu

 

Rulla till toppen