Vitryska människorättsförsvarare attackeras!

Under det senaste dygnet har vitrysk polis och säkerhetstjänst genomfört flera husrannsakningar hos kända människorättsförsvarare.

– Det behövs en snabb reaktion från omvärlden för att få stopp på attackerna mot människorättsförsvarare. Sveriges regering bör omedelbart och kraftfullt protestera, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Bland de drabbade återfinns bland annat Lena Tonkatjova, Aleh Voltjak och Vjatjaslau Siutjyk. Samtliga är framträdande vitryska människorättsförsvarare.

Rulla till toppen