Omfattande valfusk i Vitryssland

Vitryska människorättsförsvarare som genomför en oberoende valövervakning av det vitryska presidentvalet rapporterar om omfattande fusk och manipulation under valrörelsen. Oppositionskandidater har inte haft möjlighet att bedriva sin valkampanj på rimliga villkor. Precis som vid tidigare val tvingas också många väljare att rösta i förtid, något som tyder på att valfusk förbereds just i samband med detta moment.

– Rapporterna visar tydligt att presidentvalet inte genomförs i enlighet med demokratiska normer. Nu måste Sverige och EU vara tydliga gentemot den vitryska regimen och i skarpa ordalag underkänna valresultatet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Under de senaste två åren har den tidigare frostiga relationen mellan EU och Vitryssland tinat upp något. EU:s sanktioner mot vitryska statstjänstemän har lindrats och EU har utlovat ekonomiskt stöd i utbyte mot demokratiska reformer. Den vitryska regimen har å sin sida hävdat att man minskat trycket mot oliktänkande. Inför presidentvalet den 19 december säger man sig också ha genomfört förändringar i demokratisk riktning i vallagstiftningen.

– De åtgärder som vidtagits är bara kosmetiska. I själva verket finns förtrycket kvar precis som förut. Även om vissa moment i valrörelsen genomförts något mer öppet än tidigare är det samlade intrycket ändå att valet präglats av omfattande fusk och manipulation, säger Martin Uggla.

En avgörande skillnad i villkoren för presidentkandidaterna rör möjligheten att via de hårt styrda statliga massmedierna nå ut med sitt politiska budskap till landets befolkning. De oppositionella kandidaterna får nästan inget utrymme alls, medan den sittande presidenten Aljaksandr Lukasjenka exponeras dagligen i enbart positivt vinklade reportage.

Ett annat fenomen med stor betydelse är den förtidsröstning som inleddes tisdagen den 14 december. Precis som vid tidigare politiska val uppmanas eller tvingas många väljare att rösta i förtid. Eftersom avlagda förtidsröster bevakas och kontrolleras av myndigheterna utan insyn utifrån ser många detta moment som en risk för manipulation av valsedlarna, en farhåga som också bekräftats av före detta valfunktionärer. Totalt räknar man med att ungefär en tredjedel av rösterna kommer att utgöras av förtidsröster.

– Det skulle allvarligt skada Sveriges och EU:s trovärdighet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter om man ger någon som helst legitimitet åt det officiella valresultat som de vitryska myndigheterna kommer att offentliggöra, säger Martin Uggla

Östgruppen kan förmedla kontakt till de vitryska människorättsförsvarare som övervakar presidentvalet.

 

Rulla till toppen