Rysk demokratiaktivist gästar Östgruppens Rysslandsdagar

Den 6-8 december arrangerar Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter flera seminarier i Stockholm med fokus på den ryska demokratirörelsens utsatthet och det minskade svenska demokratibiståndet till Ryssland. Vid seminarierna medverkar en av Rysslands främsta människorättsförsvarare, Oksana Tjelysjeva. Under vistelsen i Sverige finns Tjelysjeva tillgänglig för intervjuer.

Oksana Tjelysjeva arbetar för det i Ryssland förbjudna Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet. Häromåret gav hon tillsammans med två kollegor ut boken ”International tribunal for Chechnya”, ett omfattande verk som sätter in människorättsbrotten i Tjetjenien i ett folkrättsligt sammanhang och därmed lägger en god grund för framtida rättsprocesser gentemot misstänkta ryska krigsförbrytare. Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet har drabbats svårt av den ryska regimens ökade press på landets civilsamhälle.

Tjelysjeva är också internationell samordnare för Strategi 31, en rysk medborgarrörelse som arbetar för att mötesfriheten ska respekteras i Ryssland. Den 31:e i varje månad med så många dagar demonstrerar företrädare för Strategi 31 till stöd för mötesfriheten. Siffran syftar på paragraf 31 i den ryska grundlagen, där just mötesfriheten garanteras. Paradoxalt nog har dessa demonstrationer ofta mötts med våld och storskaliga gripanden från polisens sida.

Den 6 december kl. 12-13.30 medverkar Oksana Tjelysjeva i ett lunchseminarium på Folkpartiets partikansli (Stora Nygatan 2A). Seminariet är ett samarrangemang mellan Östgruppen och Silc.

Den 7 december kl. 15 föreläser Tjelysjeva på Stockholms universitet (Sal B4). Föredraget är ett samarrangemang mellan Östgruppen och Utrikespolitiska föreningen  Stockholm.

Den 8 december kl. 18-22 medverkar Tjelysjeva i Östgruppens Rysslandskväll (Nätgränd 3). Där kommer hon också att visa delar ur en film om Tjetjenienkrigets konsekvenser.

Oksana Tjelysjeva gästar Stockholm inom ramen för Östgruppens informationsprojekt om den inskränkta förenings- och mötesfriheten i Ryssland. I samband med seminarierna presenteras också Östgruppens nyproducerade rapport med titeln ”Rysk demokrati – inte längre lika viktig?”, om det minskade svenska demokratibiståndet till Ryssland.

Oksana Tjelysjeva finns tillgänglig för intervjuer under perioden 6-8 december. Observera att föranmälan krävs till seminariet den 6:e och Rysslandskvällen den 8:e december.

Rulla till toppen