Internationellt upprop för mänskliga rättigheter i Vitryssland

Idag, på människorättsdagen den 10 december, initierar Östgruppen tillsammans med elva andra internationella människorättsorganisationer ett upprop till stöd för mänskliga rättigheter i Vitryssland.

Övriga medverkande organisationer är Amnesty International, Libereco, Human Rights House Foundation, Civil Rights Defenders, Human Rights in Belarus, People in Need, Codap, Belarusian Human Rights House, Wolna Bialorus, Belaruswatch och Young European Federalists.

Inför presidentvalet i Vitryssland den 19 december uppmanar vi den vitryska regimen att respektera de mänskliga rättigheterna, och lyfter särskilt fram följande krav:

– att omedelbart införa ett moratorium på avrättningar och att avskaffa dödsstraffet
– att garantera rätten till yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, pressfrihet och religionsfrihet i Vitryssland
– att tillåta fredliga demonstrationer
– att säkerställa att ingen grips, fängslas eller ställs inför rätta på grund av sitt deltagande i en fredlig demonstration
– att säkerställa att människorättsförsvarare, journalister och andra aktörer inom det civila samhället har möjlighet att utföra sitt arbete utan att riskera repressalier, trakasserier eller andra kränkningar
– att förenkla registreringsproceduren för frivilligorganisationer
– att avskaffa paragraf 193.1 i den vitryska brottsbalken, vilken kriminaliserar all verksamhet i en av staten icke registrerad organisation

Uppropet pågår tills den nyvalda presidenten installeras i januari 2011. Underskrifterna kommer att överlämnas till vitryska ambassader och till den vitryska regeringen.

Namnunderskrifter till stöd för uppropet samlas in via www.belarus-petition.org.

Fotnot: Den 11 december klockan 13 genomförs en manifestation till stöd för demokrati i Vitryssland på Mynttorget i Stockholm. Arrangörer är Östgruppen, SILC och Info Belarus.

Rulla till toppen