Amnesty Press: “Sofistikerat” förtryck i Belarus

Published I media, Vitryssland , , , , ,

“…Belarus ligger i östra Europa och gränsar till Ryssland, Ukraina, Lettland och Litauen. Landet omnämns ofta som Europas sista diktatur […] ‘ Att det kallas så är befogat men det är viktigt att veta vad det innebär i praktiken och i den belarusiska kontexten. Gemene man i Belarus går inte runt och känner sig hotad, det är om man kritiserar regimen man kan få problem’, förklarade Martin Uggla… ”
Amnesty Press