Demonstration för mänskliga rättigheter utanför Rysslands ambassad

Söndagen den 31 oktober genomför Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Amnesty International Sverige en gemensam stödmanifestation för rysk mötesfrihet utanför Rysslands ambassad i Stockholm. Samtidigt arrangeras liknande manifestationer i många ryska städer samt i flera andra länder.

– Vi vill visa vårt stöd för de många ryssar som samlas runt om i Ryssland och demonstrerar för rätten till mötesfrihet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Regimkritiker i Ryssland nekas regelbundet tillstånd att demonstrera. Detta trots att Ryssland har ratificerat Europakonventionen, som garanterar rätten till mötesfrihet. Samma rättighet finns också formulerad i Rysslands egen grundlag, paragraf 31:

Ryska Federationens medborgare har rätt att samlas fredligt och utan vapen, genomföra sammankomster, manifestationer, demonstrationer, processioner och protestaktioner.”

Den 31:a i varje månad med så många dagar samlas därför demonstranter i Ryssland och påminner om paragraf 31 i den ryska grundlagen. Ironiskt nog brukar också dessa manifestationer hindras av rysk polis, emellanåt med inslag av grovt våld.

– Mötesfriheten innebär en rättighet för  människor att gå samman och uttrycka sina åsikter offentligt, och är ett centralt inslag i en fungerande demokrati. Det är därför mycket beklagligt att den inte respekteras i Ryssland idag, säger Martin Uggla.

Den svenska stödmanifestationen äger rum utanför Rysslands ambassad i Stockholm, Gjörwellsgatan 31, söndagen den 31 oktober kl. 13.00.

Rulla till toppen